ekoportal2035

  • Notice: Undefined variable: section in countries_api_help() (line 21 of /home/drupal/drupal6/sites/all/modules/countries_api/countries_api.module).
  • Notice: Undefined variable: content in countries_api_help() (line 25 of /home/drupal/drupal6/sites/all/modules/countries_api/countries_api.module).
Skogsindustrins Vision 2035

Skogsindustrins vision är att produktionen i det svenska skogsindustriklustret fördubblas till år 2035 varav hälften av tillväxten kommer från nya produkter.

Skogsindustrins vision är att produktionen i det svenska skogsindustriklustret fördubblas till år 2035 varav hälften av tillväxten kommer från nya produkter. "Skogsindustrin vill tillsammans med övriga aktörer i klustret tydliggöra sin starka tilltro till en gynnsam utveckling för skogsindustriklustret, baserat på effektivitet, kunnande och kompetens, forskning, utveckling och innovationer. Skogsindustrin har därför formulerat en vision som säger att produktionen (mätt som förädlingsvärde) i det svenska skogsindustriklustret skall fördubblas till år 2035. Hälften av tillväxten skall komma från nya produkter.”

Källa: Skogsindustriernas hållbarhetsskrift 2010.

Värdet av den svenska skogsindustrins produkter är, räknat som exportintäkter 120 miljarder kronor. Till det kommer värdet av den svenska konsumtionen, totalt blir värdet cirka 200 miljarder. Förädlingsvärdet är i storleksordningen 50 miljarder kronor.