ekoportal2035

Portionsförpackning

Fibertarm av specialcellulosa i uppdaterad form och ny applikation som praktisk, resurseffektiv portionsförpackning för olika livsmedel.