ekoportal2035

Plåster

Plåster med svalkande nanocellulosagel som möjliggör kontrollerad frisättning av läkande antioxidanter från kvistnötskoncentratet ProBiKnotics.