ekoportal2035

MicroGarden

HomeFarm är ett växtbaserat system för odlingar inomhus och i fönster. Dessa system livnär sig på kompostjord från avfallshanteringen och vatten från renvattensystemet i huset. Tanken är att de är i det närmaste självgående som växthus.
MicroGarden är fasadytor med god växtlighet för att skapa jämnare klimat inne i byggnaden, bidra till viss ljudabsorption och även ge flera gröna ytor i stadsmiljön. MicroGarden är tillverkat av en cellulosakomposit med hög hållbarhet och är resistent mot fukt och mögelangrepp.

Applikation: Vårt hus har fått HomeFarm inne i köket, samt att stora delar av fasaden är beklädd med MicroGarden.