ekoportal2035

ForestFilter

Textila och pappersliknande ytor som är designade för att absorbera partiklar från luften. De kan vara anpassade för bakterier, virus, smuts eller alltihop. Innemiljöer renas enkelt och energieffektivt, och ForestFilter byts ut vid behov.