ekoportal2035

ClimaWool

Isolering till byggnader ökar i betydelse; det ska hålla värme, klara fukt, andas och vara beständigt under lång tid. ClimaWool är framtidens väggisolering som dessutom agerar klimatanläggning – den kan nämligen utjämna luftfuktighet.
Vid hög luftfuktighet kan ClimaWool absorbera fukt, och vid torrare klimat återfuktar den innemiljön. ClimaWool säljs för börvärden på 40, 50 och 60% luftfuktighet.

Applikation: Ekoportal har ClimaWool i ytterväggarna, och överskottsfukt kopplas till MicroGarden eller HouseFarms för växtbevattning.